fbpx

Gościniec Morawski stara morawa 13, 57-550 stronie śląskie

facebook

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Hotelik Orański Barbara Bartecka Stara Morawa 13, 57-550 Stronie Śląskie przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, telefon, adres e-mail. Dane te były pozyskane podczas zapytań o wolne miejsca oraz podczas  rezerwacji i pobytu w hotelu.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:Hotelik Orański Barbara Bartecka Stara Morawa 13, 57-550 Stronie Śląskie

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Stara Morawa 13, 57-550 Stronie Śląskie lub e-mail: info@hotelikoranski.pl

  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
    Stara Morawa 13, 57-550 Stronie Śląskie lub e-mail: info@hotelikoranski.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
  3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Hotelik polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu hotelarstwa i gastronomi.

hotelik udostępnia także dane ułatwiające przeprowadzenie kampanii marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Hotelik Orański, ujawnionym w Rejestrze CEIDG, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Hotelik  mógł tworzyć i dostarczać swoim klientom usługi.

  1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostosowania jak najlepszej oferty, również w celach statystycznych.
  2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie.
  3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Hotelik Orański Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://datamakesales.pl/rodo-czyli-rewolucja-w-ochronie-danych-osobowych/

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
– kontakt e-mailowy pod adresem: info@hotelikoranski.pl
– kontakt przez stronę internetową: https://hotelikoranski.pl

Informujemy również, że

  1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Pozdrawiam,

Administrator Bezpieczeństwa Informacji Hotelik Orański